leerproblemen

Leerproblemen

Het leren verloopt voor sommige kinderen niet steeds vanzelfsprekend. Ze ervaren onder andere moeilijkheden met het verwerken van de leerstof en het maken van huiswerk.

Een logopediste kan helpen met het aanbrengen en automatiseren van de schoolse vaardigheden, zoals technisch lezen, begrijpend lezen, spelling en rekenen.

Soms is er zelfs sprake van een leerstoornis. Na minstens zes maanden logopedische begeleiding kan in samenspraak met school, CLB, … worden bekeken of er sprake is van een stoornis.

Dyslexie is een stoornis, die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of het spellen op woordniveau.

Kinderen met dyscalculie hebben ernstige en hardnekkige problemen met het leren rekenen, die zich kunnen voordoen binnen de verschillende rekendomeinen.