Seksuologie

Al decennialang rust er een taboe op alles wat met seksualiteit te maken heeft. Nochtans hebben zich de afgelopen jaren enkele belangrijke evoluties voorgedaan in het maatschappelijk bewustzijn rond bijvoorbeeld anticonceptie, seksuele geaardheid of medicamenteuze behandeling van seksuele disfuncties. Echter zien we nog steeds dat mensen gemiddeld 7 jaar wachten om een professional te contacteren wanneer ze te kampen hebben met seksuele zorgen.

Seksuologie betekent letterlijk ‘de wetenschap van de seksualiteit’. Seksuologen houden zich concreet bezig met een breed gamma aan seksuele zorgen, zoals seksuele disfuncties, relationele moeilijkheden, seksuele oriëntatie, … Door middel van gesprekken zoekt een seksuoloog samen met de cliënt(en) naar nieuwe seksuele kaders.

Veelgestelde vragen

Het eerste gesprek is een intake gesprek waarbij de seksuologe luistert naar het verhaal van de cliënt. Aan het einde van deze sessie wordt ook aangegeven of zij de aangewezen persoon is om de cliënt verder te begeleiden in dit proces. Nadien starten de opvolggesprekken die eventuele huiswerkopdrachten kunnen omvatten. Elk proces is anders. Er wordt ingespeeld op de noden van de cliënt.

Een sessie duurt steeds 60 minuten en bedraagt 60 euro