Logopedie

Een logopedist houdt zich bezig met alles wat draait rond communicatie. Communicatie is meer dan spreken alleen. Communicatie omvat vele uitingsvormen, waaronder spraak, taal, lezen en schrijven.

In praktijk De Spil onderzoeken en behandelen we kinderen met spraak-, taal-, leer- en oro-myofunctionele problemen. Volwassenen met lichte neurogene communicatiestoornissen na bijvoorbeeld een hersenletsel kunnen ook bij ons terecht.

Naast behandeling geven we ook advies en informatie aan ouders. We werken vaak samen met andere deskundigen, zoals een arts, tandarts, orthodont, psycholoog, kinesist, leerkracht of CLB-medewerker.

Veelgestelde vragen

Na de aanmelding plannen we een intakegesprek. Tijdens dit eerste gesprek verzamelen we informatie over de gestelde hulpvraag. We bekijken uitvoerig waar zich het probleem situeert. Daarna vindt aangepast logopedisch onderzoek plaats om de tekorten vast te stellen. We stellen een uitgebreid logopedisch verslag op.
Tijdens een adviesgesprek bespreken we de onderzoeksresultaten. We bekijken of er nood is aan logopedische therapie en hoe de aanvraag voor de terugbetaling verder verloopt.
Afhankelijk van de problematiek en de leeftijd van de cliënt duurt een therapiesessie 30 of 60 minuten en gaat dit door aan een frequentie van één of meerdere keren per week.

Terugbetaling via de wettelijke ziekteverzekering is mogelijk afhankelijk van de aard en de ernst van de problematiek. Ook is terugbetaling mogelijk via de aanvullende ziekteverzekering. Contacteer de logopedist voor de juiste terugbetalingstarieven.

Onze logopediste is geconventioneerd en volgt hierbij de vastgestelde tarieven van het RIZIV.
– Bilanzitting 30’: €33,16
– Therapiesessie 30’: €28,33
– Therapiesessie 60’: €56,89