taalproblemen

Taalproblemen

Bij sommige kinderen verloopt de taalontwikkeling moeizaam. Kenmerken van een taalprobleem kunnen de volgende zijn: kleine woordenschat, moeilijk goede zinnen kunnen vormen, opdrachten niet begrijpen, slecht verstaanbaar zijn, moeite met het verwoorden van gedachten, problemen met het vervoegen van werkwoorden, … Uiteraard hoeven niet al deze signalen voor te komen om te spreken van een taalontwikkelingsstoornis.

Een logopediste kan helpen bij het stimuleren van de taalontwikkeling. Ook de ouders van het kind worden hierin begeleid.