communicatiestoornissen

Neurogene communicatiestoornissen

Afasie is een taalstoornis, waarbij problemen optreden met het spreken, het lezen en/of het schrijven. Afasie wordt meestal veroorzaakt door een beroerte. Mogelijke gevolgen zijn o.a. het vinden van de juiste woorden, het gebruiken van een correcte zinsbouw, het begrijpen van gesprekken, het lezen van een boek, het volgen van ondertiteling op televisie, …

Dysartrie is een spraakstoornis, die wordt veroorzaakt door een beschadiging van het zenuwstelsel (door een beroerte, de ziekte van Parkinson, …). De spieren die nodig zijn voor de uitspraak, de ademhaling en stemgeving werken onvoldoende. Door een onduidelijke uitspraak, een te zachte of te hese stem, een monotoon spreken, … kan iemand met dysartrie moeilijk verstaanbaar zijn.