relatietherapie

Relatietherapie

Een relatie is werken. Het vraagt aanpassing aan elkaar, aan nieuwe omstandigheden, nieuwe levensfasen, enz. In eerste instantie is het belangrijk om het hier met elkaar over te kunnen hebben. Soms lukt de communicatie tussen beiden niet zo vlot meer, en is er nood aan begeleiding van een therapeut. Relatietherapie is niet altijd het 'laatste' redmiddel. Het kan jullie helpen wanneer jullie onderweg in een impasse zitten, om weer verder te kunnen.

Er wordt aan de hand van gesprekken gepolst naar jullie individuele verwachtingen, verlangens, behoeften, ervaringen en levensloop. Doorheen het traject proberen we jullie verschillende percepties tegenover elkaar te zetten en te zoeken naar een nieuw evenwicht en verbinding met elkaar.