therapeut drukt met beide handen ter hoogte van middenrif van patient

Lymfedrainage

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3 deel uit vocht. Dit vocht bevindt zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfebanen en hersenbanen. Een groot deel van de processen in ons lichaam verloopt via dit lichaamsvocht (bijvoorbeeld het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen zoals bacteriën, het uitwisselen van stoffen en gassen zoals zuurstof en koolzuurgas). Dit noemen we de waterhuishouding van ons lichaam.
Alleen indien deze waterhuishouding in optimale conditie verkeert, kan het lichaam een optimaal evenwicht bereiken.
Het lymfesysteem vervult een voedende, drainerende en zuiverende rol in ons lichaam. Om een ideale omgeving te creëren voor onze lichaamscellen is het belangrijk dat ons lymfesysteem goed functioneert. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden door verschillende processen, zoals bijvoorbeeld een ongeval, ziekte of stress. In dat geval moeten we de natuur een handje helpen en kunnen we de lymfe manueel door middel van lymfetherapie optimaliseren.

De manuele lymfedrainage volgens de methode van Vodder is een vorm van behandeling die erop gericht is het lymfesysteem te stimuleren, wat nodig is om het teveel aan vocht (zowel zichtbaar als onzichtbaar) beter af te voeren via de lymfebanen.

De vochtdoorstroming wordt zo gestimuleerd, de immuniteit wordt verhoogd, de stress wordt verlaagd en ook het hormonale systeem wordt geoptimaliseerd. Het verlagen van het stressniveau zorgt indirect voor het verbeteren van de waterhuishouding in ons lichaam.

De behandeling bestaat uit zachte, ritmische, spiraalvormige handgrepen op de lymfeklieren en de lymfebanen. Het ritme van deze handgrepen moet overeenkomen met het openen en sluiten van de kleppen in de lymfevaten en de haarvaten, zodat het overtollige vocht goed wordt afgevoerd.

De behandeling gebeurt steeds in een uiterst ontspannen sfeer om het indirecte effect van het verlagen van stress op de waterhuishouding te optimaliseren. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klacht en zal vrijwel altijd pijnloos zijn. De behandeling start steeds met handgrepen ter hoogte van lymfeklieren van de hals en buikstreek (om doorstroming te optimaliseren), gevolgd door behandeling van de specifieke klachtenzone. Er zijn heel veel indicaties voor manuele lymfedrainage volgens Vodder: oedeem, verstuikingen, spierletsels, dystrofie, klachten aan het zenuwstelsel, klachten als gevolg van stress, neus-keel-ooraandoeningen, huidproblemen, bloedcirculatiestoornissen,…