fotoreportage PIT Berlaar - kinesistenpraktijk - foto Joren De Weerdt

Pediatrische kinesitherapie

Binnen de pediatrische kinesitherapie behandelen wij kinderen met verschillende problematieken. Gaande van psychomotorische en school-gerelateerde problemen, neurologische aandoeningen, aandoeningen van het ademhalingsstelsel tot bewegingsstoornissen zoals tiplopen, platvoetjes en nog veel meer.

Psychomotoriek

Binnen de psychomotoriek wordt de ontwikkeling van het kind in zijn geheel bekeken, de samenwerking tussen psyche en motoriek. Kleuters of lagere schoolkinderen komen hiervoor in aanmerking als ze moeite hebben met basisvaardigheden die ze specifiek op die leeftijd ontwikkelen. We maken onderscheid tussen o.a. grove motoriek, fijne motoriek, schrijfvaardigheden, inzicht in ruimtelijke oriëntatie, lateralisatieproblemen, concentratiemoeilijkheden,…

Bij de start van deze therapie wordt steeds minstens 1 gestandaardiseerde test afgenomen om de behandeling zo specifiek mogelijk te kunnen opstellen.

Neurologische revalidatie

Bij kinderen binnen de neurologische revalidatie wordt er in eerste instantie gekeken naar de noden, het welzijn en de levenskwaliteit van het kind. Ten eerste maken we gebruik van stretching en mobilisatie. Kinderen met neurologische aandoeningen ontwikkelen vaak te veel spanning in bepaalde spiergroepen waardoor er abnormale gewrichtsstanden ontstaan. Door middel van stretching en mobilisatie streven we ernaar om spieren zo goed mogelijk in balans te houden waardoor het kind een zo normaal mogelijk stand van zijn/haar gewrichten kan behouden. Het tweede belangrijke luik bestaat uit oefentherapie. Om de spieren mooi in evenwicht te laten werken is het zeer belangrijk om oefeningen te doen zodat we bepaalde spieren aansterken, hierdoor kan een betere houding en indien mogelijk een beter gangpatroon bekomen worden. Het versterken/behouden van spierkracht is zeer belangrijk om de levenskwaliteit van de patiëntjes zo goed mogelijk te houden.  Aandoeningen die binnen de neurologische revalidatie vallen zijn onder andere: aangeboren of verworven hersenletsels waarbij één of meerdere lichaamsdelen aangedaan zijn die normale bewegingen en houding bemoeilijken, de ziekte van duchenne, spinale musculaire atrofie, spina bifida, …

Ademhalingskinesitherapie

Binnen ademhalingskinesitherapie wordt er vooral gewerkt op het zo effectief mogelijk draineren van het mucus (slijm) om zo de belaste longen terug vrij te maken. We leren een goede ademhaling aan. Kinderen leren zelf het mucus ook zo goed mogelijk op te hoesten. Deze therapie kan ook bij baby’s en jonge kinderen toegepast worden, dan is het ‘geassisteerde autogene drainage’. Hulpmiddelen zoals PEP en flutter maar ook de bouncing methode kunnen gebruikt worden.